Güncel Haberler

 • Haberler

  Radikalizm

  Prof. Dr. Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanı Diyanet Aylık Dergi Temmuz 2021 Tarih boyunca büyük savrulmalara ve sosyal sorunlara neden olan radikalizm zihinsel olarak ötekileştirmeyi, eylem olarak ise kendinden olmayana karşı tahammülsüzlüğü ve iddete başvurmayı ifade eden bir kavramdır. Gerekçeleri farklılık gösterse de fikirde benmerkezcilik, duyguda fanatizm, davranışta ise şiddet, radikalizmin en dikkat çekici özellikleridir. Siyasi, iktisadi, dini ve bireysel…

 • Haberler

  İslam, sanat ve modern zamanlar

  Prof. Dr. Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanı Diyanet Aylık Dergi Haziran 2021 İnsanların gönül ve zihin dünyalarında farklı şekillerde tecelli eden din ile sanat arasında kuvvetli bir bağ vardır. Bu bağ, her ikisinin de insan ve toplumla birlikte hayat bulması, evrensel niteliklere sahip olması ve insanı güzel olana çağırmasıyla izah edilebilir. Muhakkak ki din, hayatı anlamlı kılar ve sanat…

 • Haberler

  Dijital Dünyayı Anlamak

  Prof. Dr. Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanı Diyanet Aylık Dergi Mayıs 2021 Günümüz dünyası, internet teknolojileri sayesinde zaman ve mekâna dair sınırların kalktığı, sanal olan ile gerçek olan arasındaki çizginin neredeyse silindiği bir yapıya bürünmüştür. Bu yapıda özellikle sosyal medya ve sosyal ağlar dijital çağın en önemli iletişim alanları hâline gelmiştir. Hayata dair hemen her şey bu alanlara…

 • Haberler

  Bayramlarımız – Prof. Dr. Ali Erbaş

  İslamiyet öncesi Araplar arasında yaygın olan putperestliğin etkisiyle ortak bir inanç, ideal ve kültür oluşmadığından ortak bir bayramları da olmamıştır. Nitekim İslamiyetin geldiği dönemde Medinelilerin de kendilerine has bir bayramları olmadığı ve başka toplumlardan aldıkları bazı günleri bayram olarak kutladıkları rivayet edilmiştir. Nitekim Allah Rasulü (sas), Medine’ye hicret ettiğinde, Medinelilerin yılın belli günlerinde iki defa bayram…

 • Haberler

  Şifa Ayı Ramazan

  Prof. Dr. Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanı Diyanet Aylık Dergi Nisan 2021 Ramazan; nuru ile Hira’yı, rahmeti ile âlemi, şifası ile gönülleri, ayetleri ile zihinleri aydınlatan ve varoluşunun anlamını unutan insanlığı, bilgi, hikmet ve iffete davet eden yüce kitabımızın nazil olduğu müstesna bir aydır. Peygamberimizin mübarek ve bereketli bir ay olarak tavsif ettiği ramazan, çoraklaşmış yüreklere ab-ı hayattır….

 • Haberler

  Su

  Prof. Dr. Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanı Diyanet Aylık Dergi Mart 2021 Kevnî ayetler içerisinde özel bir yeri bulunan; nezafetin, zarafetin, sıhhatin ve bereketin sembolü olan su, Allah’ın yeryüzüne ihsan ettiği büyük bir rahmet ve eşsiz bir nimettir. Yaratılmışlar için varlık ve rızık sebebi, refah ve bereket kaynağı olarak başta insan olmak üzere bütün canlılar için en hayati…

 • Haberler

  Yunus Emre

  Prof. Dr. Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanı Diyanet Aylık Dergi Şubat 2021 Bir inanç, düşünce ve ahlak sistemi üzerine bir medeniyet inşa etmenin en etkili araçlarından birisi de sözün gücüdür. Bu bağlamda İslam medeniyeti, bilgi, hikmet ve sanatla yoğrulmuş bir söz medeniyetidir. Bu medeniyetin çıkış noktası, sözlerin en güzeli olarak her dem güzelliğini ve yeniliğini koruyan Kur’an-ı…

 • Haberler

  Tevhid Dini İslam

  Prof. Dr. Ali ERBAŞ Diyanet İşleri Başkanı Tevhid; inanç, düşünce ve eylemde yalnızca bir tek yaratıcının, yüce Allah’ın varlığını ve birliğini merkeze almaktır. Buna göre Cenab-ı Hak, zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tektir. O’nun eşi, benzeri ve ortağı yoktur. İnsanlık tarihi boyunca bütün peygamberlerin tebliğ ettikleri inanç sistemi hiç şüphesiz tevhittir. Nitekim Cenab-ı Hak…

 • Haberler

  Namaz

  Prof. Dr. Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanı Diyanet Aylık Dergi Aralık 2020 Mahlûkatın en şereflisi olarak yaratılan insanın varoluş gayesi, yüce Allah’ın gönderdiği vahyin rehberliğinde bir hayat yaşaması ve yeryüzünün imar ve ıslahı için gayret göstermesidir. Kulun bu inanç ve bilinçle Rabbine itaat ve teslimiyet içinde olduğunu gösteren önemli sembollerden birisi de namaz ibadetidir. Namaz, kudreti her şeyi kuşatan…

 • Haberler

  Güzel Ahlak

  İnsanı, varlık âleminde önemli ve anlamlı kılan husus; eşya, tabiat ve kâinatla ilişkisinde üstün özelliklere sahip bir varlık olarak yaratılış amacının gereklerini yerine getirme sorumluluğudur. Bu bağlamda insana rehberlik eden ve ideal davranışı belirleyen en büyük imkân ise, vahiy ve onu hayata taşıyan peygamberlerdir. Kuşkusuz vahyin son ve evrensel kitabı Kur’an-ı Kerim, peygamberi de Hz. Muhammed Mustafa’dır….

Son Makaleler

 • Makaleler

  Bayramın aile bağlarının kuvvetlenmesine katkısı

  Bayram deyince insanın aklına ilk olarak aile bağları olmak üzere kardeşlik ve dostluk ilişkilerini iyileştirme günleri olduğu gelmektedir. Barış dininin mensupları kardeşlik ve dostluk anlayışını ana kaynaklarına dayandırarak hayata geçirmeye çalışırlar. Bu anlayış Müslümanlar arasında o kadar güçlü ve yaygın bir noktaya gelmiş ki, Kur’an-ı Kerîm’i lafız ve manâ olarak bilmeyenlerin dilinde bile “inneme’l-mü’minûne ihvetün”…

 • Makaleler

  Bayram: İlk ödül

  Büyük çabalar, fedakarlıklar gösterilerek yapılan işlerin karşılığının alındığı gündür bayram. Ramazan Bayramı’nı da böyle değerlendirmek gerekir. Bir aylık nefis terbiyesinin, sabır eğitiminin ödülüdür bayram. Bir ay önce büyük bir heyecanla Peygamberimiz’in: “Allah, ademoğlunun her ameli kendisinindir, yalnız oruç müstesna, o benim içindir, mükafatını verecek olan da Ben’im” dediğini bildirerek tarif ettiği oruç ibadetini amacına ve…

 • Makaleler

  “Sayılı günler” bitti, bugün bayram

  İnançların tarihleriyle ilgili yapılan araştırmalarda pek çoğunda bayram kutlamalarının mevcut olduğu görülmektedir. Gerek yaşayan gerekse mensubu kalmamış ve tarih sahnesinden silinmiş olan inançlarda birbirine benzer özellikler taşıyan bayramlar hep olagelmiştir. Bazılarında ibadet deyince neredeyse akla bayramlar gelmektedir. Kendi inanç tarihlerinde iz bırakmış bazı dini olaylar, önemli şahsiyetlerin doğumları, ölümleri, gerçekleştirdikleri önemli işler, yaşadıkları olağanüstü haller…

 • Makaleler

  “Sevgi Medeniyetini Kuran İslam” ve Batı’nın İslamofobia Tutkusu (II)

  Dünkü yazımızda Batı’da, İslam’ı ve Müslümanları tahkir etmek ve yıpratmak için pek çok iddia ve iftiranın Ortaçağ’dan bugüne süregeldiğini, Ortaçağ’da kitap ve makalelerle yapılan bu iddia ve iftiraların modern dönemde karikatür ve filmlerle de desteklenerek devam etmekte olduğunu, İslam’ın ve Müslümanların özellikle şiddet ile özdeşleştirilerek bir İslamofobia üretildiğini, halbuki İslam’ın her türlü şiddete karşı çıkarak…

 • Makaleler

  Sevgi Medeniyeti İslam ve Batının İslamofobia Tutkusu (I)

  Batı’da, İslam’ı ve Müslümanları tahkir etmek ve yıpratmak için pek çok iddia ve iftira Ortaçağ’dan bugüne süregelmektedir. Ortaçağda kitap ve makalelerle yapılan bu iddia ve iftiralar modern dönemde karikatür ve filmlerle de desteklenerek devam etmekte, İslam ve Müslümanlar özellikle şiddet ile özdeşleştirilmeye çalışılmaktadır. Öyle ki, bu konularda en çok dikkatli olması gereken Kilise’nin tepe noktasındaki…

 • Makaleler

  Meleklerin Görevleri

  Dün idrak ettiğimiz Kadir Gecesi münasebetiyle Kadr Suresi’nde bulunan “melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner” (Kadr, 4) ayetini izah edemeden kısa geçmiştik. Okuyucunun aklına takılabilir, acaba her türlü işten kasıt nedir ve melekler genel olarak hangi işlerle görevlendirilmişlerdir, bunları özetleyerek izah etmeye çalışalım: Melek deyince ilk…