Güncel Haberler

 • Haberler

  Güzel Ahlak

  İnsanı, varlık âleminde önemli ve anlamlı kılan husus; eşya, tabiat ve kâinatla ilişkisinde üstün özelliklere sahip bir varlık olarak yaratılış amacının gereklerini yerine getirme sorumluluğudur. Bu bağlamda insana rehberlik eden ve ideal davranışı belirleyen en büyük imkân ise, vahiy ve onu hayata taşıyan peygamberlerdir. Kuşkusuz vahyin son ve evrensel kitabı Kur’an-ı Kerim, peygamberi de Hz. Muhammed Mustafa’dır….

 • Haberler

  Hz. Peygamber ve Çocuk

  Hz. Peygamber ve ÇocukProf. Dr. Ali Erbaş İnsanlığa ufuk açan ve umut veren İslam, çağlar üstü mesajlarıyla hayatın tüm alanlarına dokunan, bireysel ve toplumsal ilişkileri düzenleyen bir değerler manzumesidir. Bu vazgeçilmez değerler ise insanlık için her bakımdan en güzel örnek olan Peygamber Efendimizin (s.a.-4+s.) şahsında hayat bulmuştur. Kuşkusuz o, her konuda olduğu gibi, dünya hayatının süsü ve en değerli…

 • Haberler

  Cami ve İlim

  İslam medeniyeti cami merkezli bir medeniyettir. Kur’an-ı Kerim’de, yeryüzünde inşa edilen ilk mescit olarak Kâbe’den bahseden ayeti kerime, aynı zamanda insanoğlu için hayatın başlangıcıyla caminin tarihinin kesiştiği gerçeğini beyan ederek önemli bir hakikate ve büyük bir hikmete dikkat çekmektedir. Nübüvvetin son ve evrensel temsilcisi Peygamber efendimiz de Mekke’de İslam’ın tebliğ merkezi, müminlerin sığınağı ve mescit olarak Erkam’ın evini…

 • Haberler

  Ayasofya

  Bir düşüncenin veya fikrin varlık ve hayat bulabilmesi insan, zaman ve mekânın müşterek rol üstlenmesiyle mümkündür. Buna göre, bir müminin hayat serüvenindeki en önemli rehberi olan vahiy, “Nitekim kendi aranızdan, size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik.” (Bakara, 2/151.) ayetiyle tescil edilen Hz….

 • Haberler

  Dijital Çağ ve Sorumluluklarımız

  15 Temmuz 2016’da gerçek yüzünü bütün çıplaklığıyla gördüğümüz ihanet yapılanması FETÖ, bu alanı son derece aktif kullanarak kendini yıllarca gizleyebilmiştir. Tarih boyunca bireysel ve toplumsal gelişim, değişim ve dönüşümün en önemli etkeni, insanın ihtiyaçları ve eşyayla ilişkisi ekseninde gelişen “bilgi” olmuştur. Bu bağlamda her yeniliğin ve gelişmenin, aynı zamanda yeni ihtiyaçlara ve gelişmelere kapı araladığı da…

 • ali erbaş
  Makaleler

  Mesih/Mehdi Beklentisi ve Din İstismarı

  “Allah’ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini rab edindiler.” (Tevbe, 9/31.) MÖ 1000 yıllarıydı. Kutsal yağ ile vücudu mesh edilerek büyük güç ve kuvvet sahibi olduğuna inanılan Hz. Davut gösterişli merasimlerle tahta oturtulmuş ve İsrailoğullarına tarihlerinin en muhteşem zamanlarını yaşatan “Mesih kral” unvanını kazanmıştı. Yaklaşık elli yıllık bir iktidardan sonra krallık oğlu Süleyman’a geçmiş, ancak İsrailoğulları babasının ihtişamını oğlunda…

 • Haberler

  Tefekkür

  Cenab-ı Hak tarafından birçok üstün özellikle donatılan insanoğlunun varlık âlemindeki temel özelliği, vahye muhatap ve bilgiye sahip olmasıdır. Nitekim anlam dünyamızı aydınlatan Kur’an-ı Kerim, ilk insan ve peygamber Hz. Âdem’i (a.s.) bizlere tanıtırken ona isimlerin ve eşyanın hakikatinin öğretildiğine vurgu yapmaktadır. (Bakara, 2/31.) Bu da açıkça göstermektedir ki insanın ayırıcı özelliği, sorumluluğun esası ve muhakemenin cevheri…

 • Ali Erbaş
  Haberler

  Salgınla Sınanan İnsanlık

  Allah’ın insana bahşettiği en büyük nimetlerden birisi de kuşkusuz hayat ve sağlıktır. Her nimet ise bir sınanmadır ve külfetiyle kaimdir. Mümindeki sabır ve şükür ahlakının en açık tezahürü de nimet ve külfetle olan ilişkide belli olmaktadır. Bu bağlamda sağlık nimetine karşı en temel şükür ifadesi, kıymetini idrak ederek onu korumak ve Allah’ın muradı doğrultusunda kullanmak…

 • Ali Erbaş
  Haberler

  Sorumluluk Bilinci ve Ramazan

  En güzel şekilde yaratılan ve üstün vasıflarla donatılan insanı varlık âleminde önemli ve anlamlı kılan husus; onun insan, eşya ve yüce Allah ile ilişkisinde sorumluluk sahibi olmasıdır. İnsanın varoluş gayesinin esasını oluşturan bu duygu, hayatın tamamına bütünlüklü bir değerler dünyası içinde bakabilmeyi öğreterek insanın muhkem bir hayat felsefesi inşa etmesini sağlamaktadır. İnsanın hayatına anlam katan…

 • Ali Erbaş
  Haberler

  İhsan Bilinciyle Yaşamak

  İlahi inayet, rahmet ve ebedi mutluluk kaynağı olarak insanlığa gönderilen İslam, insanın selim fıtratını koruyan ve akıl nimetiyle sahip olduğu üstün vasıflarını doğruya yönlendirerek dünya ve ahiret huzurunu temin eden ilahi ilkeler bütünüdür. Dolayısıyla, can taşıyan her varlığa merhameti, Yüce Allah’a teslimiyet ve itaati merkeze alan dinimiz; insan, eşya, tabiat ve kâinatla ilişkilerimizi ideal seviyede…

Son Makaleler

 • Haberler

  Hafızlık Eğitimi İstişare Toplantısı Ankara’da yapıldı.

  Diyanet İşleri Başkanlığı, hafızlık eğitimi ile ilgili bir istişare toplantısı düzenledi. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Hafızlık Eğitimi İstişare Toplantısı’ Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi’nde başladı. Toplantının açılışına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez katıldı. Hafızlık eğitiminin Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetleri arasında önemli bir yerinin bulunduğunu söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Görmez,  hafızlık eğitiminin…

 • Haberler

  Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Strasbourg’da

  Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali ERBAŞ, 16-18 Mart 2015 tarihlerinde Strasbourg’da bazı programlara katıldı ve ziyaretlerde bulundu. Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce Mainz Din Hizmetleri Ataşeliği din görevlilerine yönelik olarak Strasbourg Diyanet Akademi Merkezinde düzenlenen eğitim seminerine katılan ERBAŞ, değişen dünya şartlarında Başkanlığın misyon ve vizyonu anlattı ve yaygın din eğitimi alanında yapılan faaliyetleri aktardı. Seminerin…

 • Haberler

  İl Müftü Yardımcıları İstişare Toplantısı Afyonkarahisar’da yapıldı.

  Programa Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar, Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Din Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Yaşar Yiğit, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Erbaş, Dış İlişkiler Genel Müdürü Prof. Dr. Halife Keskin, Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Yüksel Salman, Hac…

 • Haberler

  Çanakkale: Hasta Adamın Diriliş Cehdi

  Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çanakkale Savaşanın 100. yıl dönümü nedeniyle, “Hasta Adamın Diriliş Cehdi: Çanakkale” konulu bir konferans düzenledi.  Araştırmacı-yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı konferansta, Çanakkale’deki birlik ve beraberlik ruhu ele alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen konferans, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Erbaş’ın açılış konuşmasıyla başladı. Prof….

 • Makaleler

  Kurban: Teslimiyet ve Paylaşımın Adı – Prof. Dr. Ali ERBAŞ

  “Kulun ma’bûduna yaklaşmasını sağlayan ibadet” anlamına gelen “kurban”ın şu ya da bu şekilde pek çok dinde mevcut olduğu bilinmektedir. Ancak bu yaklaşma şekli her dinde farklılıklar arzetmektedir. Bir Budist tapınağında Buda’nın heykeli önüne konulmuş yiyecek, içecek ve çiçeklerle Buda’ya yaklaşma amaçlanmakta, eski Roma, Aztek, İnka vb. inançlarda ilahların gazabından korunmak ve onlara yaklaşmak için mahallenin…

 • Haberler

  Azerbaycan Heyeti’nin Genel Müdürlüğümüzü Ziyareti

  ​Azerbaycan Dini Kurumlarla İş Üzre Devlet Komitesi Başkanı Mübariz Kurbanlı ve beraberindeki heyet, Diyanet İşleri Başkanlığı gezisi kapsamında genel müdürlüğümüzü ziyaret etti. Ziyaret esnasında Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof.Dr. Ali ERBAŞ, genel müdürlüğün tanıtımını yaptıktan sonra, yaygın din eğitimi, hizmet içi eğitim, dini yüksek ihtisas merkezleri ve geliştirilen programlarla ilgili yapılan faaliyetler hakkında örnekler sundu….

Prof.Dr. Ali ERBAŞ

Diyanet İşleri Başkanı

Diyanet İşleri Başkanı