Güncel Haberler

 • Haberler

  Güzel Ahlak

  İnsanı, varlık âleminde önemli ve anlamlı kılan husus; eşya, tabiat ve kâinatla ilişkisinde üstün özelliklere sahip bir varlık olarak yaratılış amacının gereklerini yerine getirme sorumluluğudur. Bu bağlamda insana rehberlik eden ve ideal davranışı belirleyen en büyük imkân ise, vahiy ve onu hayata taşıyan peygamberlerdir. Kuşkusuz vahyin son ve evrensel kitabı Kur’an-ı Kerim, peygamberi de Hz. Muhammed Mustafa’dır….

 • Haberler

  Hz. Peygamber ve Çocuk

  Hz. Peygamber ve ÇocukProf. Dr. Ali Erbaş İnsanlığa ufuk açan ve umut veren İslam, çağlar üstü mesajlarıyla hayatın tüm alanlarına dokunan, bireysel ve toplumsal ilişkileri düzenleyen bir değerler manzumesidir. Bu vazgeçilmez değerler ise insanlık için her bakımdan en güzel örnek olan Peygamber Efendimizin (s.a.-4+s.) şahsında hayat bulmuştur. Kuşkusuz o, her konuda olduğu gibi, dünya hayatının süsü ve en değerli…

 • Haberler

  Cami ve İlim

  İslam medeniyeti cami merkezli bir medeniyettir. Kur’an-ı Kerim’de, yeryüzünde inşa edilen ilk mescit olarak Kâbe’den bahseden ayeti kerime, aynı zamanda insanoğlu için hayatın başlangıcıyla caminin tarihinin kesiştiği gerçeğini beyan ederek önemli bir hakikate ve büyük bir hikmete dikkat çekmektedir. Nübüvvetin son ve evrensel temsilcisi Peygamber efendimiz de Mekke’de İslam’ın tebliğ merkezi, müminlerin sığınağı ve mescit olarak Erkam’ın evini…

 • Haberler

  Ayasofya

  Bir düşüncenin veya fikrin varlık ve hayat bulabilmesi insan, zaman ve mekânın müşterek rol üstlenmesiyle mümkündür. Buna göre, bir müminin hayat serüvenindeki en önemli rehberi olan vahiy, “Nitekim kendi aranızdan, size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik.” (Bakara, 2/151.) ayetiyle tescil edilen Hz….

 • Haberler

  Dijital Çağ ve Sorumluluklarımız

  15 Temmuz 2016’da gerçek yüzünü bütün çıplaklığıyla gördüğümüz ihanet yapılanması FETÖ, bu alanı son derece aktif kullanarak kendini yıllarca gizleyebilmiştir. Tarih boyunca bireysel ve toplumsal gelişim, değişim ve dönüşümün en önemli etkeni, insanın ihtiyaçları ve eşyayla ilişkisi ekseninde gelişen “bilgi” olmuştur. Bu bağlamda her yeniliğin ve gelişmenin, aynı zamanda yeni ihtiyaçlara ve gelişmelere kapı araladığı da…

 • ali erbaş
  Makaleler

  Mesih/Mehdi Beklentisi ve Din İstismarı

  “Allah’ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini rab edindiler.” (Tevbe, 9/31.) MÖ 1000 yıllarıydı. Kutsal yağ ile vücudu mesh edilerek büyük güç ve kuvvet sahibi olduğuna inanılan Hz. Davut gösterişli merasimlerle tahta oturtulmuş ve İsrailoğullarına tarihlerinin en muhteşem zamanlarını yaşatan “Mesih kral” unvanını kazanmıştı. Yaklaşık elli yıllık bir iktidardan sonra krallık oğlu Süleyman’a geçmiş, ancak İsrailoğulları babasının ihtişamını oğlunda…

 • Haberler

  Tefekkür

  Cenab-ı Hak tarafından birçok üstün özellikle donatılan insanoğlunun varlık âlemindeki temel özelliği, vahye muhatap ve bilgiye sahip olmasıdır. Nitekim anlam dünyamızı aydınlatan Kur’an-ı Kerim, ilk insan ve peygamber Hz. Âdem’i (a.s.) bizlere tanıtırken ona isimlerin ve eşyanın hakikatinin öğretildiğine vurgu yapmaktadır. (Bakara, 2/31.) Bu da açıkça göstermektedir ki insanın ayırıcı özelliği, sorumluluğun esası ve muhakemenin cevheri…

 • Ali Erbaş
  Haberler

  Salgınla Sınanan İnsanlık

  Allah’ın insana bahşettiği en büyük nimetlerden birisi de kuşkusuz hayat ve sağlıktır. Her nimet ise bir sınanmadır ve külfetiyle kaimdir. Mümindeki sabır ve şükür ahlakının en açık tezahürü de nimet ve külfetle olan ilişkide belli olmaktadır. Bu bağlamda sağlık nimetine karşı en temel şükür ifadesi, kıymetini idrak ederek onu korumak ve Allah’ın muradı doğrultusunda kullanmak…

 • Ali Erbaş
  Haberler

  Sorumluluk Bilinci ve Ramazan

  En güzel şekilde yaratılan ve üstün vasıflarla donatılan insanı varlık âleminde önemli ve anlamlı kılan husus; onun insan, eşya ve yüce Allah ile ilişkisinde sorumluluk sahibi olmasıdır. İnsanın varoluş gayesinin esasını oluşturan bu duygu, hayatın tamamına bütünlüklü bir değerler dünyası içinde bakabilmeyi öğreterek insanın muhkem bir hayat felsefesi inşa etmesini sağlamaktadır. İnsanın hayatına anlam katan…

 • Ali Erbaş
  Haberler

  İhsan Bilinciyle Yaşamak

  İlahi inayet, rahmet ve ebedi mutluluk kaynağı olarak insanlığa gönderilen İslam, insanın selim fıtratını koruyan ve akıl nimetiyle sahip olduğu üstün vasıflarını doğruya yönlendirerek dünya ve ahiret huzurunu temin eden ilahi ilkeler bütünüdür. Dolayısıyla, can taşıyan her varlığa merhameti, Yüce Allah’a teslimiyet ve itaati merkeze alan dinimiz; insan, eşya, tabiat ve kâinatla ilişkilerimizi ideal seviyede…

Son Makaleler

 • Makaleler

  Vakit iyilik vakti, bu Ramazan ve her zaman (ı)

  İslam medeniyetinin temel dinamiklerini teşkil eden en önemli unsurlardan birisidir iyilik. Esasında bu açıdan bakıldığında bu medeniyetin bir iyilik hareketi olduğunu da söyleyebiliriz. İnsanların pazarlarda köle olarak satıldığı, kabile, ırk, renk, zenginlik-fakirlik vb. farklılıkların üstünlük kabul edilerek insanların birbirini yediği, pazarlarda köle olarak satıldığı karanlık bir dünyayı aydınlığa çıkarmak için gönderilen sevgili peygamberimiz en büyük…

 • Makaleler

  Ramazan ve Kur’an

  Ramazan ve Kur’an, birbirine ne kadar da yakışan iki kelime. İkisi arasında birbirinden ayrılmaz bir ilişki var. Zira Kur’an Ramazan’da indi, Ramazan ise Kur’an’da ismi geçen yegâne aydır ve faziletini Kur’an’da geçişinden ve oruç ayı oluşundan almaktadır. Bu sebeple Ramazan ayı Kur’an ayı diye anılmakta ve bu ayda Kur’an’la olan birlikteliğimiz daha da önem taşımaktadır….

 • Makaleler

  Kur’an ayında yaz Kur’an kursları

  Bugün, 22 Haziran 2015 tarihi itibariyle ülkemizin dört bir köşesinde Yaz Kur’an Kursları başladı. Diyanet İşleri Başkanlığımız günler öncesinden bütün camilerimizin ve Kur’an kurslarımızın kapılarını “HAYDİ ÇOCUKLAR, GENÇLER, KUR’AN AYI RAMAZANDA KUR’AN’LA BULUŞALIM” çağrısını taşıyan afişlerle donattı. Hazırlıklar tamamlandı. “Dinimizi öğreniyoruz” isimli İnancım, İbadetim, Ahlakım, Peygamberim başlıkları altında hazırlanan kitaplar ve diğer etkinlik kitapları ve…

 • Makaleler

  Oruç ve sabır

  Oruçla ilgili bir şeyler söylemek istediğimizde dilimizden ilk düşen söz onun Müslüman için bir sabır eğitimi olduğu hususudur. Bu yıllarda olduğu gibi özellikle yaz sıcağının en uzun günlerinde orucu bozan şeylerin her birini göze alarak oruca niyetlenmek ve bu niyetini iftar vaktine kadar sürdürmek büyük bir sabrı gerektirmektedir. Kur’an’da insan için söz konusu edilen büyük…

 • Makaleler

  Ramazan: En büyük ibadet ayı

  Ramazan, başından sonuna kadar ibadetle geçirilmesi gereken bir aydır. Zira bu ay söz konusu olduğunda ilk on gününün rahmet, ikinci on gününün mağfiret, son on gününün ise cehennem azabından kurtulma günleri olduğu hemen hatırlanır. Hele her gününün oruçla geçiriliyor olması bu ayın faziletini daha da artırmaktadır. Oruç öyle bir ibadet ki, kudsi hadisin ifadesiyle Ademoğlunun…

 • Makaleler

  Oruç: Bizden öncekilere de farz kılınan ibadet

   Cenab-ı Hakk insanoğlunu yaratmış ancak başıboş bırakmayarak peygamber vasıtasıyla ona hakikat yolunu göstermiştir. İlk insan olan Hz. Adem’i dahi bu nimetten mahrum bırakmamış, yeryüzünde kendisinden başka insan olmadığı için onu aynı zamanda peygamber olarak görevlendirmiştir. Kendisinden sonra binlerce peygamber daha gelmiş ve her biri kendi toplumlarına kâh yazılı metinlerle kâh sözlü olarak mesajlarını tebliğ etmişlerdir….

Prof.Dr. Ali ERBAŞ

Diyanet İşleri Başkanı

Diyanet İşleri Başkanı