YÖNETTİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

1. Baylan, Bilal, Hammer’in Osmanlı Tarihi’ne Göre Osmanlı Hıriyanları, 2001

2. Akkaya, Mustafa, Hıristiyan Türklerden Karamanlılar (Tarihi Bir Bakış), 2001

3. İnci, Salih, Eski Ahid’de Peygamberlere İsnad Edilen Ahlaki Zaaflar/Günahlar ve Kur’an’ın Peygamberlik Anlayışı, 2001

4. Taş, Yusuf, Martin Luther’de Kurtuluş Anlayışı, 2002

5. Çakır, Nazif, Mahmut Esat Seydişehiri ve Tarih-i Edyan Adlı Eseri, 2002

6. Kalıcı, Semra, Ortodoks Kilisesi’nde İkon Anlayışı, 2003

7. Yılmaz, M. Akif, Almanya Kuzey Wesfelya Eyaleti’nde Yaşayan Hıristiyanların İslam’a ve Müslümanlara Bakışı, 2003

8. Baş, Harun, İncil’de Ve Kur’an’da Hz. İsa’nın Mucizeleri, 2004

9. Demirtaş, Sezgin, Sakarya’daki Türkmen Gruplardan Manavların Dini Yapısı, 2004.

10. Derelioğlu, Atakan, Mormon Kilisesi, 2005

11. Gül, Ali, Bir Din Olarak Taoizm, 2006

12. Yılmaz, Nuh, Yahudi ve Hıristiyan Kutsal Metinlerinde Kadının Örtünmesi, 2007

13. Muhammet Kır, Dinler Tarihi Açısından fatima Olayı, 2007

14. Yavuz, Ayşegül, İsmail Raci Faruki ve Müslüman Hıristiyan Diyaloğu, 2008

15. Yücedoğru, Zeynep, İbn Hazm ve er-Red ala İbni’n-Nağrile el-Yahudi İsimli Reddiyesinin Analizi, 2009

16. Ocakçı, Güler, Süryani Kilisesi ve Deyru’z-Zaferan Manastırı, 2010

17. Memiç, Fatih, Yahudilik ve İslam’da Arz-ı Mev’ud Düşüncesi

DEVAM EDEN TEZLER

Atasever, Mevlüde, İngiliz Püritanlığı

Aydoğmuş, Hasan, 19. yy’da Din ve Dinler Hakkındaki Yaklaşımları Popülerleştirmeye Yönelik Yaklaşımlar.