Kitaplar

1. Namaz Rehberi, İlk Baskı İstanbul 1989, 10. baskı İstanbul 2009.2

2. Kur’an’daki Tekrarlar ve Sırları (Basılmamış Y.L. Tezi, M.Ü.S.B.E. 1987)

3. Melekler Alemi, Nun Yayıncılık, İstanbul 1998, 351 sayfa

4. İslamla Yüzleşen Batı, Michel Lelong’dan çeviri (Fransızca’dan), Ufuk yayınları, İstanbul 2006, 144 sayfa

5. Ortaçağ Hıristiyan Dünyasında Dinsel Şiddet, Engizisyon”, Guy testas-Jean Testas’dan çeviri (Fransızca’dan), İnsan yayınları, İstanbul 2003, 140 sayfa

6. Yaşayan Dünya Dinleri, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2010

7. Dinler Tarihi Sözlüğü, Mircea Eliade’den çeviri (Fransızca’dan), İnsan yayınları, İstanbul 1997, 366 sayfa

8. Hıristiyan Ayinleri, Nun Yayıncılık, İstanbul 1998, 270 sayfa

9. Hıristiyanlık’ta İbadet, Kitabevi Yayınevi, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2003, 235 sayfa

10. Hıristiyanlık’ta Reform ve Protestanlık Tarihi, İnsan Yayınları, İstanbul 2004, 215.sayfa

11. Hıristiyanlık, İnsan Yayınları, İstanbul 2004, 142 sayfa